galerii

Vasilia si Tudor nunta
Anton, botez botez
Elena, botez botez
Luiza si Marius nunta
Lidia si Marcel nunta
Adela Ioana, botez botez
Petru Ioan, botez botez
Protected: prezentare sedinta foto
Elena, botez botez
Ioana, botez botez
Load More